インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

xiii

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů
vybrali řadu notebooků Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu
příruček:
První leták Quick start up guide... vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Obecná příručka pro počítače Aspire Obecná uživatelská příručka informace pro
všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. technologii Acer
eRecovery Management, používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí,
že Obecná uživatelská příručka, jak již její název předesílá, stejně jako níže
zmíněná AcerSystem User Guide, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými
jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven
vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u
vybraných modelů“.
Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu,
naleznete v příručce AcerSystem User Guide. Tato příručka obsahuje podrobné
informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností
rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající
se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k
dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do
notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

1 Klepněte na tlačítko

Start > Všechny programy > AcerSystem.

2 Klepněte na položku AcerSystem User Guide.

Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program
Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader
nainstalován, klepnutím na položku AcerSystem User Guide nejprve
spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na
obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader
jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.