インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

xiv

Základní péče a tipy pro používání počítače

Zapnutí a vypnutí počítače

Počítač zapnete stisknutím a uvolněním tlačítka napájení, které se nachází pod
displejem LCD. Umístění tlačítka napájení viz "Quick start up guide".

Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů:

Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows
Klepněte na tlačítko Start a poté na možnost Vypnout.

Pomocí tlačítka napájení
Počítač také můžete uvést do režimu spánku stisknutím klávesové zkratky
režimu spánku <Fn> + <F4>.

Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a
podržte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete
počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy.

Péče o počítač

Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit.

Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumíst’ujte počítač v
blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru.

Nevystavujte počítač teplotám pod 0 °C (32 °F) nebo nad 50 °C (122 °F).

Nevystavujte počítač magnetickým polím.

Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku.

Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.

Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím.

Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám.

Nestavějte nic na horní stranu počítače.

Displej počítače nezavírejte prudce.

Neumíst’ujte počítač na nerovný povrch.

Péče o adaptér střídavého proudu

Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu:

Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení.

Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty.
Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa.

Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.