インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

4

Č

tin

a

Používání klávesnice

Klávesnice obsahuje klávesy běžné velikosti a integrovanou numerickou klávesnici*,
samostatné kurzorové klávesy, zámky, klávesy systému Windows, funkční a
speciální klávesy.

Zámky klávesnice a integrovaná numerická
klávesnice*

Klávesnice je vybavena třemi zámkovými klávesami, které je možné přepínat.

Integrovaná numerická klávesnice funguje stejně jako numerická klávesnice stolního
počítače. Malé znaky této klávesnice se nacházejí v pravém horním rohu kláves.
Symboly kurzorových kláves nejsou pro lepší přehlednost na klávesách vytištěny.

* pouze u vybraných modelů

Zámková
klávesa

Popis

Caps Lock

Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát
velkými písmeny.

NumLk
<Fn> + <F11>*

Je-li funkce NumLk zapnutá, je možné používat integrovanou numerickou
klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické
operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání
většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení
externí klávesnice.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích
tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr
Lk nefunguje ve všech programech.

Požadovaná funkce

Funkce NumLk je zapnutá Funkce NumLk je vypnutá

Číselné klávesy na
integrované klávesnici

Zadejte čísla obvyklým
způsobem.

Kurzorové klávesy na
integrované klávesnici.

Při používání kurzorových
kláves stiskněte a podržte

klávesu <

>.

Při používání kurzorových kláves
stiskněte a podržte klávesu <Fn>.

Klávesy hlavní
klávesnice

Při psaní písmen na
integrované klávesnici stiskněte
a podržte klávesu <Fn>.

Napište písmena obvyklým
způsobem.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.