インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

12

Č

tin

a

Řízení spotřeby

Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který trvale
sleduje aktivitu systému. Je sledována veškerá aktivita následujících zařízení:
klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k počítači a obrazová pamět’.
Pokud není po určitou dobu (časová prodleva při nečinnosti) zjištěna žádná aktivita,
počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, které podporuje rozhraní ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface). Toto rozhraní umožňuje dosáhnout
maximální úspory energie, aniž by došlo ke snížení výkonu systému. Systém
Windows kompletně řídí spotřebu počítače.

Klávesa Acer PowerSmart

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů.

Klávesa Acer PowerSmart používá úsporné funkce grafického podsystému na
vašem počítači pro snížení celkové spotřeby energie. Když stisknete klávesu
Acer PowerSmart, sníží se jas obrazovky a grafický čip se přepne na nižší rychlost.;
PCI a WLAN se přepnou do úsporného režimu. Opětovným stisknutím klávesy
Acer PowerSmart obnovíte předchozí nastavení.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.