インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

20

Č

tin

a

Při sledování disků DVD se na překryvný panel přidají následující speciální
ovládací prvky:

Nabídka DVD

Titulky

Jazyk

Snímek

Úhel

Pokud během sledování filmu posunete myší (ukazatelem), v dolní části obrazovky
se zobrazí panel nabídky. Obsahuje tlačítka pro ovládání přehrávání filmu, výběr
titulků, nastavení hlasitosti, výběr jazyka zvuku a pokročilé funkce.

Poznámka: Dostupnost funkce závisí na podpoře přehrávaného
disku.

Klepnutím na tlačítko zastavení se zastaví přehrávání filmu a vrátíte se na hlavní
obrazovku Kino. V dolní části obrazovky se nacházejí tlačítka umožňující obnovit
přehrávání filmu od bodu zastavení, znovu spustit film od začátku nebo vysunout
disk.

Videa:

Chcete-li sledovat videoklip uložený na pevném disku, klepněte na možnost Videa.

Poznámka: Funkce Video je určena k přehrávání mnoha různých
videoformátů. Úplný seznam kompatibilních formátů naleznete v
nápovědě části Video. Chcete-li sledovat disk DVD nebo VCD,
použijte možnost Kino.

Přehrávání videosouboru:

Klepnutím na možnost Videa procházejte soubory a přejděte k videoklipu, který
chcete sledovat.

Chcete-li přehrát videosoubor, poklepejte na něj. Video se začne přehrávat v režimu
zobrazení na celou obrazovku. V dolní části obrazovky se při posunutí myši zobrazí
překryvný ovládací panel. Chcete-li se vrátit na stránku Video, klepněte na tlačítko
Zastavit.

Klepnutím na tlačítko Snímek v překryvném ovládacím panelu lze zaznamenat
snímek scény.

Poslední videa:

Zobrazuje naposledy uložené videoklipy. Poklepáním lze klip otevřít.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.