インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

25

Eng

lish

Č

ešt
ina

Jednotka bateriových zdrojů

Počítač využívá baterii zajišt’ující dlouhou dobu provozu mezi nabíjením.

Vlastnosti jednotky bateriových zdrojů

Jednotka bateriových zdrojů má tyto vlastnosti:

Je vyrobena podle současných standardních technologií.

Signalizuje vybití.

Baterie se nabíjí vždy, když je počítač připojen k síti prostřednictvím
sít’ového adaptéru.Tento počítač podporuje dobíjení za provozu a
umožňuje uživateli dobíjet baterii bez přerušení práce s počítačem.
U vypnutého počítače je ovšem dobíjení podstatně rychlejší.

Baterie je výhodná při cestování nebo při výpadku elektrické energie.
Doporučujeme mít k dispozici jednu zcela dobitou jednotku bateriových
zdrojů jako zálohu. Podrobnosti o objednání náhradní jednotky bateriových
zdrojů získáte u prodejce.

Prodloužení životnosti baterie

Jako všechny ostatní baterie se rovněž baterie v tomto počítači po určité
době znehodnotí. Znamená to, že výkon baterie se časem a používáním
snižuje. Chcete-li prodloužit životnost baterie, dodržujte následující
doporučení.

Příprava nové jednotky bateriových zdrojů

Před prvním použitím nové jednotky bateriových zdrojů je třeba provést
následující postup přípravy:

1

Vložte do počítače novou baterii. Nezapínejte počítač.

2

Připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.

3

Odpojte adaptér střídavého proudu.

4

Zapněte počítač a používejte napájení z baterie.

5

Baterii zcela vybijte, dokud počítač nezačne signalizovat vybití baterie.

6

Znovu připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.

Tímto postupem baterii třikrát vybijte a dobijte.

Tuto přípravu provádějte u všech nových baterií nebo u baterie, která
nebyla delší dobu používána. Před uložením počítače na dobu delší, než
dva týdny, doporučujeme vyjmout jednotku bateriových zdrojů z počítače.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.