インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

28

Č

tin

a

Upozornění na vybití baterie

Při napájení z baterie sledujte měřič napájení (systém Windows).

Upozornění: Jakmile začne počítač upozorňovat na vybití
baterie, připojte co nejdříve adaptér střídavého proudu. Pokud se
po úplném vybití baterie počítač vypne, hrozí ztráta dat.

Když se zobrazí upozornění na vybití baterie, závisí doporučený postup na
aktuální situaci uživatele:

Situace

Doporučená Akce

Je k dispozici adaptér
střídavého proudu i
elektrická zásuvka.

1. Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a

potom k elektrické zásuvce.

2. Uložte všechny nezbytné soubory.
3. Pokračujte v práci.
Chcete-li, aby se baterie dobíjela rychleji, vypněte
počítač
.

Je k dispozici zcela
dobitá jednotka
bateriových zdrojů.

1. Uložte všechny nezbytné soubory.
2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
3. Ukončete operační systém a vypněte počítač.
4. Vyměňte jednotku bateriových zdrojů.
5. Zapněte počítač a pokračujte v práci.

Není k dispozici ani
adaptér střídavého
proudu, ani elektrická
zásuvka. Není k
dispozici žádná
náhradní jednotka
bateriových zdrojů.

1. Uložte všechny nezbytné soubory.
2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
3. Ukončete operační systém a vypněte počítač.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.