インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

48

Č

tin

a

Vyžádání služby

Mezinárodní záruka pro cestovatele
(International Travelers Warranty; ITW)

Váš počítač je pokryt mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která vám
poskytne bezpečí a volnou mysl při cestování. Naše celosvětová sít’ servisních
středisek vám podá pomocnou ruku.

Spolu s počítačem je dodáván pas ITW. Tento pas obsahuje vše, co potřebujete
vědět o programu ITW. Tato praktická příručka rovněž obsahuje seznam dostupných
autorizovaných středisek. Pečlivě si tento pas přečtěte.

Vždy mějte svůj pas ITW po ruce, zejména na cestách, protože budete získávat
výhody od našich středisek podpory. Do kapsy na přední straně obalu pasu ITW
umístěte doklad o koupi.

V případě, že se v zemi vašeho pobytu nenachází autorizované servisní středisko
ITW společnosti Acer, můžete se stále obrátit na naše střediska po celém světě.
Prosím konzultujte adresu http://global.acer.com.

Než zavoláte

Voláte-li službu online společnosti Acer, připravte si následující informace a buďte u
svého počítače. S vaší podporou můžeme zkrátit trvání hovoru a efektivně vyřešit
váš problém. Pokud se na displeji počítače zobrazují chybové zprávy nebo se ozývá
pípání, zapište si zprávy tak, jak se objevují na displeji (nebo zapište počet a pořadí
pípání).

Musíte poskytnout následující informace:
Jméno: ___________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________
Telefonní číslo: _____________________________________________________
Přístroj a model: ____________________________________________________
Sériové číslo: ______________________________________________________
Datum nákupu: _____________________________________________________

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.