インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

49

Eng

lish

Č

ešt
ina

Odstraňování potíží

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro řešení běžných problémů systému. Dojde-li
k problému, přečtete si tyto pokyny dříve, než se obrátíte na servisního technika.
K řešení závažnějších problémů bude pravděpodobně třeba počítač otevřít.
Nepokoušejte se počítač otevřít sami, požádejte o pomoc prodejce nebo
autorizované servisní středisko.

Tipy pro odstraňování potíží

Tento notebook disponuje pokročilými funkcemi, které zobrazují chybové zprávy na
displeji a pomáhají řešit případné problémy.
Pokud systém zobrazí chybovou zprávu nebo se projeví příznaky chyby, postupujte
podle pokynů v části Chybové zprávy. Pokud problém nelze vyřešit, obrat’te se na
prodejce. Viz "Vyžádání služby" na straně 48.

Chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybová zpráva, zapište si ji a proveďte nápravné opatření.
Následující tabulka uvádí chybové zprávy v abecedním pořadí včetně
doporučeného nápravného opatření.

Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci
prodejce nebo autorizované servisní středisko. Některé problémy lze vyřešit pomocí nástroje
BIOS.

Chybové zprávy

Nápravné opatření

CMOS battery bad

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

CMOS checksum error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Disk boot failure

Vložte systémovou (spouštěcí) disketu do disketové jednotky (A:) a

stisknutím klávesy <Enter> restartujte počítač.

Equipment configuration

error

Stisknutím klávesy <F2> (během testu POST) spust’te nástroj BIOS;

ten potom stisknutím klávesy Exit ukončete atím počítač restartujte.

Hard disk 0 error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Hard disk 0 extended

type error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

I/O parity error

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Keyboard error or no

keyboard connected

Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Keyboard interface error Obrat’te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Memory size mismatch

Stisknutím klávesy <F2> (během testu POST) spust’te nástroj BIOS;

ten potom stisknutím klávesy Exit ukončete atím počítač restartujte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.