インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

52

Č

tin

a

Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence
dle FCC

Vyzářený výstupní výkon karty Mini PCI bezdrátové sítě LAN a karty Bluetooth je
výrazně pod stanovenými limity pro působení záření na rádiové frekvenci dle FCC.
Notebook by však měl být používán takovým způsobem, aby byla možnost styku s
osobami během normálního provozu následujícím způsobem minimalizována.

1

Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u
bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého
volitelného bezdrátového zařízení.

Upozornění: Aby byly splněny požadavky americké Federální komise
pro telekomunikace (FCC) na vyzařování vysokých frekvencí, musí
být mezi všemi osobami a anténou integrované karty Mini PCI
bezdrátové sítě LAN, vestavěné v sekci obrazovky, udržována
vzdálenost alespoň 20 cm.

Poznámka: Bezdrátový adaptér Mini PCI implementuje funkci
přenosové diverzity. Tato funkce nevyzařuje rádiové frekvence z obou
antén současně. Jedna z antén je vybrána automaticky nebo ručně
(uživatelem) k zajištění dobré kvality rádiové komunikace.

2

Toto zařízení je určeno pouze k použití uvnitř budov kvůli provozu v pásmu 5,15
až 5,25 GHz. Americká Federální komise pro telekomunikace (FCC) požaduje
použití tohoto výrobku uvnitř budov při provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz, aby
došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními
satelitními systémy.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.