インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

x

Pokyny na likvidáciu

Po vyradení z prevádzky toto elektronické zariadenie nezahadzujte do
odpadu. V záujme minimalizovania dopadov na životné prostredie a jeho
ochrany prosím recyklujte. Podrobné informácie o pokynoch na
likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (Waste from Electrical
and Electronics Equipment - WEEE) nájdete na
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm
.

Informácie o ortuti

Pre projektory obsahujúce lampu alebo elektronické výrobky obsahujúce
monitor LCD/CRT alebo obrazovku, ktoré nemajú podsvietenie typu
LED: Svetelné zdroje obsiahnuté v tomto výrobku obsahujú ortut’ a
musia byt’ recyklované alebo s nimi musí byt’ naložené v súlade s
miestnymi, štátnymi alebo federálnymi zákonmi. Pre ďalšie informácie kontaktujte
Electronic Industries Alliance na www.eiae.org. Informácie o nakladaní so
svetelnými zdrojmi nájdete na www.lamprecycle.org.

ENERGY STAR

Výrobky spoločnosti Acer spĺňajúce program ENERGY STAR šetria
vaše peniaze redukovaním spotreby energie a chránia životné
prostredie bez straty funkcií alebo výkonu. Spoločnost’ Acer je hrdá
na to, že naše spotrebiteľské produkty sú označené značkou
ENERGY STAR.
Čo je ENERGY STAR?

Výrobky spĺňajúce program ENERGY STAR využívajú menej energie a zabraňujú
vzniku skleníkového efektu. Spĺňajú prísne smernice týkajúce sa energetickej
účinnosti vydané agentúrou Environmental Protection Agency v USA. Spoločnost’
Acer sa zaviazala ponúkat’ po celom svete také výrobky a služby, ktoré pomáhajú
spotrebiteľom šetrit’ peniaze a energiu a vylepšujú kvalitu životného prostredia.
Čím viac energie dokážeme ušetrit’ vyššou energetickou účinnost’ou, tým viac
zredukujeme tvorbu skleníkového efektu a znížime nebezpečenstve klimatickej
zmeny. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.energystar.gov
alebo http://www.energystar.gov/powermanagement.
Výrobky Acer spĺňajúce program ENERGY STAR:

Produkujú menej tepla a redukujú zat’aženie chladenia a zohrievania
prostredia.

Automaticky prechádzajú do režimu "uspania obrazovky" a "uspania
počítača" po 10, resp. 30 minútach nečinnosti.

Prebudenie počítača z režimu spánku je možné stlačením klávesnice
alebo pohybom myšou.

V režime "spánku" počítače ušetria viac ako 80 % energie.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú značky registrované v USA.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.