インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

5

Sl

ov

en

čin

a

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine
nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’ výstupu.
Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením
ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Klávesová
skratka

Ikona Funkcia

Popis

<Fn> + <F3>

Kláves
komunikácie

Zapína a vypína komunikačné
zariadenia počítača. (Komunikačné
zariadenia sa môžu líšit’ v závislosti
od konfigurácie.)

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Prepne počítač do režimu spánku.

<Fn> + <F5>

Prepínanie
zobrazenia

Prepína výstup zobrazenia –
obrazovka, externý monitor
(ak je pripojený) a obidva súčasne.

<Fn> + <F6>

Vypnutie
obrazovky

Vypína podsvietenie obrazovky kvôli
úspore energie. Pre návrat stlačte
akúkoľvek klávesu.

<Fn> + <F7>

Prepínanie
dotykovej plochy

Zapína a vypína internú dotykovú
plochu.

<Fn> + <F8>

Prepínanie
reproduktora

Zapína a vypína reproduktory.

<Fn> + <F11>

NumLk

Zapína a vypína zabudovanú číselnú
klávesnicu (len pre určité modely).

<Fn> + < >

Zvýšenie jasu

Zvyšuje jas obrazovky.

<Fn> + < >

Zníženie jasu

Znižuje jas obrazovky.

<Fn> + < >

Zvýšenie
hlasitosti

Zvyšuje hlasitost’ zvuku.

<Fn> + < >

Zníženie
hlasitosti

Znižuje hlasitost’ zvuku.

<Fn> + <Home>

Prehrat’/
Pozastavit’

Prehrávanie alebo pozastavenie
vybraného súboru média.

<Fn> + <Pg Up>

Zastavit’

Zastavenie prehrávania vybraného
súboru média.

<Fn> + <Pg Dn>

Predch

Návrat na predchádzajúci súbor
média.

<Fn> + <End>

Ďalej

Preskočenie na nasledujúci súbor
média.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.