インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

9

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Používanie systémových utilít

Acer Bio-Protection (len pre určité modely)

Acer Bio-Protection Fingerprint Solution je viacúčelový softvérový balík zameraný na
odtlačky prstov integrovaný v operačnom systéme Microsoft Windows. Využitím
jedinečnosti odtlačku prsta funkcia Acer Bio-Protection Fingerprint Solution spája
ochranu proti nepovolenému prístupu k počítaču s centralizovanou správou hesiel
prostredníctvom aplikácie Password Bank; jednoduché spúšt’anie hudobného
prehrávača pomocou aplikácie Acer MusicLaunch*; zabezpečenie obľúbených
položiek Internetu prostredníctvom aplikácie Acer MyLaunch*; rýchle spúšt’anie
aplikácie alebo webovej stránky a prihlásenie pomocou aplikácie Acer
FingerLaunch. Acer ProfileLaunch** dokáže spúšt’at’ až tri aplikácie alebo webové
stránky jedným t’ahom prstom.
Acer Bio-Protection Fingerprint Solution vám tiež umožňuje navigáciu po
internetových prehliadačoch a dokumentoch pomocou Acer FingerNav*.
S Acer Bio-Protection Fingerprint Solution máte odteraz k dispozícii vyššiu úroveň
ochrany vášho osobného počítača, ako aj pohodlný prístup k vašim každodenným
povinnostiam jednoduchým klepnutím prsta.
Viac informácií nájdete v súboroch pomocníka Acer Bio-Protection.

Poznámky:
* Acer ProfileLaunch, MusicLaunch, MyLaunch a FingerNav sú k
dispozícii len na vybraných modeloch.
** Na modeloch bez aplikácie Acer ProfileLaunch možno funkciu
Acer FingerLaunch použit’ na otváranie aplikácií v oblasti ikon
Acer ProfileLaunch

; jedným t’ahom prsta sa dá spustit’ súčasne iba

jedna aplikácia.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.