インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

20

Sl

ov

en

čin

a

Všeobecné ovládacie prvky

Pri sledovaní videoklipov, filmov alebo prezentácií v režime celej obrazovky sa pri
pohybe ukazovateľom zobrazia dva vysúvacie ovládacie panely. Po niekoľkých
sekundách sa automaticky stratia. Navrchu sa objaví panel s navigačnými
ovládacími prvkami a naspodku obrazovky panel s ovládacími prvkami prehrávania.

Navigačné ovládacie prvky

Ak sa chcete vrátit’ na domovskú stránku programu Arcade, kliknite v ľavom hornom
rohu okna na tlačidlo Domov. Ak chcete počas vyhľadávania obsahu prejst’ do
priečinka o úroveň vyššie, kliknite na šípku. Tlačidlá v pravom hornom rohu majú
štandardné funkcie počítačových programov (minimalizovat’, maximalizovat’ a
zavriet’).

Ak chcete program Arcade ukončit’, kliknite na tlačidlo Zavriet’ v pravom hornom
rohu okna.

Ovládacie prvky prehrávača

Naspodku okna sú zobrazené ovládacie prvky prehrávača – používajú sa pri videu,
prezentáciách, filmoch a hudbe. y poskytuje štandardné ovládacie prvky
prehrávania (prehrat’, pozastavit’, zastavit’ atď.) a ovládacie prvky hlasitosti (stlmit’ a
zvýšit’/znížit’ hlasitost’).

Poznámka: Pri prehrávaní filmov z diskov DVD budú napravo od
ovládania hlasitosti pridané ďalšie ovládacie prvky. Podrobnejšie
informácie nájdete v tejto príručke v časti Kino.

Kino

Prehrat’ film:

Kliknutím na Prehrat’ film môžete pozerat’ film z optickej mechaniky. V závislosti od
typu optickej mechaniky nainštalovanej v počítači možno pomocou funkcie Kino v
programe Acer Arcade Deluxe prehrávat’ filmy z diskov Blu-ray, štandardných
diskov DVD a Video CD (VCD). Tento prehrávač je vybavenými funkciami a
ovládacími prvkami typickými pre prehrávač DVD.

Keď vložíte film do jednotky DVD, prehrávanie filmu sa spustí automaticky. Na
ovládanie filmu použite vysúvací ovládací panel, ktorý sa objaví, keď ukazovateľom
prejdete do spodnej časti okna.

Ak viac ako jedna optická mechanika obsahuje prehrávateľný disk, objaví sa po
kliknutí na Prehrat’ film výzva, aby ste vybrali mechaniku, ktorú chcete použit’ na
sledovanie.

Môžete aj vybrat’ obsah uložený na pevnom disku – kliknite na Videá a prejdite
pomocou prehľadávača priečinkov k videoklipu, ktorý chcete prehrat’.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.