インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

21

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Pri sledovaní diskov DVD sú k vrchnému ovládaciemu panelu pridané nasledujúce
špeciálne ovládacie prvky:

Ponuka DVD

Titulky

Jazyk

Snímka

Uhol

Ak počas sledovania filmu pohnete myšou/kurzorom, naspodku obrazovky sa objaví
panel s ponukou. Obsahuje tlačidlá na ovládanie prehrávania filmu, výber titulkov,
úpravu hlasitosti, výber jazyka zvuku a nastavenie pokročilých funkcií.

Poznámka: Dostupnost’ funkcie závisí od toho, čo prehrávaný optický
disk podporuje.

Kliknutím na tlačidlo zastavenia prehrávanie filmu zastavíte a vrátite sa na hlavnú
obrazovku funkcie Kino. Naspodku obrazovky sú tlačidlá umožňujúce pokračovat’ vo
filme od miesta zastavenia, znova spustit’ film od začiatku alebo vysunút’ disk.

Videá:

Kliknutím na Videá môžete pozerat’ videoklipy uložené na pevnom disku.

Poznámka: Funkcia Videá je určená na prehrávanie mnohých
rôznych druhov videoformátov. Úplný zoznam kompatibilných
formátov nájdete v ponuke Pomocník (v časti Video). Ak chcete
pozerat’ DVD alebo VCD, použite funkciu Kino.

Prehrávanie videosúboru:

Kliknutím na Videá otvorte prehľadávač súborov a prejdite k videoklipu, ktorý chcete
zobrazit’.

Prehrávanie videosúboru spustíte dvojitým kliknutím na súbor. Video sa prehrá na
celej obrazovke. Keď pohnete myšou, naspodku obrazovky sa objaví vysúvací
ovládací panel. Ak sa chcete vrátit’ na stránku Video, kliknite na Zastavit’.

Kliknutím na tlačidlo Snímka nachádzajúce sa vo vysúvacom ovládacom paneli
môžete zachytit’ statický obrázok scény.

Naposledy prehrávané videá:

Zobrazuje naposledy uložené videoklipy. Dvojitým kliknutím na klip spustíte jeho
pozeranie.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.