インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

24

Sl

ov

en

čin

a

Albumy

Acer Arcade Deluxe umožňuje prezerat’ digitálne fotografie z ktorejkoľvek dostupnej
jednotky počítača jednotlivo alebo ako prezentácie. Kliknutím na Albumy otvoríte
hlavnú stránku.

Kliknutím na Fotografie otvoríte prehľadávač priečinkov, ktorý zobrazuje jednotlivé
obrázky aj priečinky. Kliknutím na priečinok ho otvoríte.

Ak chcete sledovat’ prezentáciu, otvorte priečinok s obrázkami, ktoré chcete
zobrazit’, vyberte všetky alebo niektoré obrázky a kliknite na Prezentácia.
Prezentácia sa prehrá v režime celej obrazovky. Na ovládanie prezentácie použite
vysúvací ovládací panel.

Jednotlivý obrázok si môžete prezriet’ kliknutím na neho. Obrázok sa otvorí na celú
obrazovku.

Na jeho priblíženie alebo vzdialenie a posúvanie v štyroch smeroch potom môžete
použit’ ovládacie prvky na obrazovke.

Úprava obrázkov

Vyberte položku Ponuka > Opravit’ a môžete vylepšit’ vzhľad svojich obrázkov
pomocou funkcií Otočit’, Redukcia efektu červených očí a Automatická oprava
(optimalizuje jas a kontrast).

Nastavenie prezentácie

Ak chcete zmenit’ nastavenie prezentácie, pozrite do vyššie uvedenej časti Arcade.

Hudba

Pohodlný prístup k zbierke hudby je možný kliknutím na Hudba, čím otvoríte hlavnú
stránku funkcie Hudba.

Vyberte priečinok, disk CD alebo kategóriu obsahujúce hudbu, ktorú chcete
počúvat’. Kliknutím na Prehrat’ začnete počúvat’ celý obsah od začiatku, alebo
vyberte zo zoznamu skladbu, ktorú si chcete vypočut’.

Skladby v priečinku sú zobrazené ako zoznam s informáciami o albume navrchu
stránky, zatiaľ čo panel s nástrojmi naspodku stránky obsahuje ovládacie prvky
funkcií Prehrat’, Náhodne, Opakovat’ všetko, Vizualizácia, Hlasitost’ a Ponuka.
Vizualizácia umožňuje počas počúvania hudby sledovat’ počítačom vytvárané
obrazy.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.