インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

25

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Médiá online (len pre určité modely)

Funkcia Médiá online poskytuje ľahký prístup k fotografiám a videám odovzdaným
na obľúbené webstránky Flickr a YouTube.

Poznámka: Ak chcete použit’ funkciu Médiá online, je potrebné
pripojenie na Internet.

YouTube

Vybraním položky YouTube na domovskej stránke funkcie Médiá online môžete
zobrazit’ 30 najsledovanejších videoklipov služby YouTube. Videoklipy sa zobrazia
ako miniatúry. Vyberte miniatúru, čím zobrazíte názov videoklipu a počet jeho
zobrazení. Stlačením klávesu <Enter> alebo dvojitým kliknutím na miniatúru video
zobrazíte.

Môžete sa aj prihlásit’ na svoje konto služby YouTube a prezerat’ svoje obľúbené
videoklipy. Na uloženie videoklipu medzi svoje obľúbené je potrebné byt’ prihlásený.

Flickr

Vybraním položky Flickr zobrazíte 200 najnovších fotografií odovzdaných na Flickr.
Ak chcete prezerat’ svoje vlastné fotografie alebo fotografie svojich kontaktov,
môžete sa prihlásit’ na službu Flickr. Môžete tiež vyhľadávat’ vo svojich vlastných
fotografiách, vo fotografiách svojich kontaktov alebo vo všetkých fotografiách na
službe Flickr.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.