インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

27

Eng

lish

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Postupujte podľa týchto pokynov, kým nenabijete a nevybijete batériu
trikrát.

Tento proces formátovania použite pri každej novej batérii alebo pri batérii,
ktorá nebola dlhšiu dobu používaná. Ak odkladáte počítač na dobu dlhšiu
ako dva týždne, odporúčame batériu z neho vybrat’.

Pozor: Nevystavujte batériu teplotám nižším ako 0 °C (32 °F) ani
vyšším ako 45 °C (113 °F). Extrémne teploty majú na batériu
nepriaznivý vplyv.

Dodržaním procesu formátovania dosiahnete stav, že sa batéria nabíja na
maximálny výkon. Ak tento postup nie je dodržaný, nedosiahne sa
maximálna kapacita batérie a skráti sa tiež efektívna životnost’ batérie.

Okrem toho ovplyvňujú nepriaznivo životnost’ batérie nasledujúce faktory:

Neustále používanie počítača napájaného striedavým napätím a so
súčasne vloženou batériou. Ak chcete používat’ počítač neustále
napájaný striedavým napätím, odporúčame vybrat’ po úplnom nabití
batériu z počítača.

Nevybíjajte ani nenabíjate batériu extrémne, ako bolo opísané vyššie.

Časté používanie – čím viac batériu používate, tým rýchlejšie sa
skončí jej efektívna životnost’. Štandardná počítačová batéria má
životnost’ približne 300 nabíjacích cyklov.

Inštalácia a vyberanie batérie

Dôležité! Ak chcete pokračovat’ v používaní počítača, pred
vyberaním batérie pripojte k počítaču adaptér striedavého napätia.
V opačnom prípade najprv počítač vypnite.

Ako nainštalovat’ batériu:

1

Zarovnajte batériu podľa otvorenej jednotky batérie. Skontrolujte, či
kontakty smerujú dopredu a vrchná čast’ batérie je otočená lícom nahor.

2

Zasuňte batériu do priestoru na batériu a opatrne zatlačte, kým batéria
nedosadne na miesto.

Ako vybrat’ batériu:

1

Vysunutím západky batériu uvoľnite.

2

Vytiahnite batériu von.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.