インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

45

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Používanie softvéru

Prehrávanie DVD filmov

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Ak je v optickej jednotke nainštalovaná DVD mechanika, môžete na vašom počítači
prehrávat’ DVD filmy.

1

Vysuňte DVD mechaniku a vložte DVD disk s filmom; potom DVD mechaniku
zatvorte.

Dôležité! Ak spúšt’ate DVD prehrávač prvýkrát, program vás vyzve
na zadanie kódu regiónu. DVD disky sú rozdelené do 6 regiónov.
Akonáhle je raz v DVD mechanike nastavený kód regiónu, bude
prehrávat’ len DVD disky tohto regiónu. Kód regiónu je možné
nastavit’ maximálne pät’krát (vrátane prvého zadania), potom ostane
posledné nastavenie kódu regiónu trvalé. Obnovením pevného disku
nebude počet zadaní kódu regiónu vymazaný. Informácie o kódoch
regiónu DVD filmov nájdete v nasledovnej tabuľke.

2

DVD film sa začne prehrávat’ automaticky o niekoľko sekúnd.

Poznámka: Ak chcete zmenit’ kód regiónu, vložte do DVD mechaniky
DVD film iného regiónu. Ďalšie informácie nájdete v online
Pomocníkovi.

Kód regiónu

Krajina alebo región

1

USA, Kanada

2

Európa, Stredný východ, Južná Afrika, Japonsko

3

Juhovýchodná Ázia, Tchaj-wan, Južná Kórea

4

Latinská Amerika, Austrália, Nový Zéland

5

Bývalé štáty ZSSR, čast’ Afriky, India

6

Čínska ľudová republika

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.