インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

46

Sl

ov

en

čin

a

Často kladené otázky

Nasleduje zoznam najčastejších situácií, ktoré môžu pri používaní počítača nastat’.
Každá z nich obsahuje jednoduché odpovede a riešenia.

Stlačil som tlačidlo Power, ale počítač sa nespustil.

Pozrite sa na kontrolku napájania:

Ak nesvieti, počítač nie je pripojený k napájaniu. Skontrolujte nasledovné:

Ak je počítač napájaný z batérie, môže byt’ vybitá a nemožno ňou počítač
napájat’. Pripojte k batérii AC adaptér a nabite ju.

Skontrolujte, či je AC adaptér pripojený správne k počítaču a k elektrickej
zásuvke.

Ak svieti, skontrolujte nasledovné:

Nie je v externej USB disketovej jednotke vložená iná než systémová
(spúšt’acia) disketa? Vyberte ju a nahraďte systémovým diskom a stlačte
<Ctrl> + <Alt> + <Del>, aby sa systém reštartoval.

Na obrazovke sa nič neobjavuje.

Systém riadenia napájania počítača automaticky vypol obrazovku, aby šetril
energiou. Pre obnovenie zobrazenia stlačte ľubovoľnú klávesu.

Ak stlačenie klávesy neobnoví zobrazenie, môže to byt’ z troch príčin:

Nastavenie jasu je príliš nízke. Stlačením <Fn> +

< > zvýšte úroveň jasu.

Ako zobrazovacie zariadenie je nastavený externý monitor. Stlačte klávesovú
skratku <Fn> + <F5>, ktorou sa prepína obrazovka spät’ na počítač.

Ak svieti kontrolka režimu spánku, počítač je v režime spánku. Pre návrat
stlačte a uvoľnite tlačidlo Power.

Z počítača nevychádza žiadny zvuk.

Skontrolujte nasledovné:

Hlasitost’ môže byt’ stlmená. V systéme Windows skontrolujte ikonu ovládania
hlasitosti (reproduktor) na paneli úloh. Ak je preškrtnutá, kliknite na ikonu a
zrušte označenie voľby Stlmit’ všetko.

Úroveň hlasitosti môže byt’ príliš nízka. V systéme Windows skontrolujte ikonu
ovládania hlasitosti na paneli úloh. Hlasitost’ môžete nastavit’ aj pomocou
tlačidiel ovládania hlasitosti.

Interné reproduktory sa automaticky vypnú, ak pripojíte k portu výstupu zvuku
na počítači slúchadlá alebo externé reproduktory.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.