インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

48

Sl

ov

en

čin

a

Ako spustit’ proces obnovenia:

1

Reštartujte systém.

2

Počas zobrazovania loga Acer stlačte súčasne <Alt> + <F10>, čím spustíte
proces obnovy.

3

Na obrazovke budú pokyny na vykonanie obnovy systému.

Dôležité! Táto funkcia obsadí na vašom pevnom disku 15 GB v
skrytom oddieli.

Vyžiadanie služby

Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)

Váš počítač je krytý Medzinárodnou zárukou cestovateľa (ITW), ktorá vám poskytuje
bezpečnost’ a pokoj pri cestovaní. Naša celosvetová siet’ servisných stredísk vám
podá pomocnú ruku.

S počítačom je dodávaný pas ITW. Tento pas obsahuje všetko, čo potrebujete
vediet’ o programe ITW. V praktickej príručke je zoznam dostupných autorizovaných
servisných stredísk. Starostlivo si pas prečítajte.

Vždy majte váš pas ITW pri sebe, obzvlášt’ ak cestujete. Získate tak výhody v našich
strediskách podpory. Do vrecka na prednom obale pasu ITW vložte doklad o
zakúpení počítača.

Ak v krajine, do ktorej cestujete, nie je stránka autorizovaného strediska ITW Acer,
môžete kontaktovat’ naše zastúpenia po celom svete. Pozrite prosím
http://global.acer.com.

Predtým než nám zavoláte

Keď voláte Acer kvôli online službe, majte pri sebe nasledovné informácie a buďte
prosím pri svojom počítači. S vašou pomocou môžeme redukovat’ čas potrebný na
riešenie a volanie vám poskytne efektívnejšie vyriešenie vášho problému. Ak sa
objavia na vašom počítači správy o chybách alebo zvukové výstražné signály,
zapíšte si ich v takom poradí ako sa objavili na obrazovke (alebo počet a sekvenciu
v prípade zvukových signálov).

Budete musiet’ poskytnút’ nasledovné informácie:
Meno: __________________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________
Telefónne číslo: __________________________________________________
Prístroj a typ: ____________________________________________________
Sériové číslo: ____________________________________________________
Dátum zakúpenia: ________________________________________________

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.