インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

49

Eng

lish

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Riešenie problémov

V tejto kapitole sú uvedené pokyny k riešeniu bežných problémov systému. Ak sa
vyskytne problém, prečítajte si najprv tieto inštrukcie a až potom volajte servisného
technika. Riešenie závažnejších problémov si vyžaduje otvorenie počítača.
Nepokúšajte sa otvárat’ počítač sami; kontaktujte vášho predajcu alebo
autorizované servisné stredisko, kde nájdete pomoc.

Tipy na riešenie problémov

Tento prenosný počítač je vybavený rozšíreným systémom, ktorý zobrazuje chybové
hlásenia, aby vám pomohol riešit’ problémy.

Ak sa objaví systémové hlásenie so správou o chybe alebo sa objaví náznak chyby,
pozrite nižšie uvedené "Hlásenia o chybách". Ak problém nemožno vyriešit’,
kontaktujte svojho predajcu. Pozrite "Vyžiadanie služby" na strane 48.

Hlásenia o chybách

Všimnite si, že ak sa objaví správa o chybe, obsahuje aj akcie na jej opravu.
V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam správ o chybách v abecednom poradí a
odporúčané postupy.

Ak problémy stále pretrvávajú aj po vykonaní opravných opatrení, kontaktujte prosím svojho
predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Niektoré problémy možno vyriešit’ pomocou
utility BIOS.

Hlásenia o chybách

Akcia opravy

CMOS Battery Bad

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.

CMOS Checksum Error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.

Disk boot failure

Vložte do disketovej mechaniky (A:) systémovú (spúšt’aciu)
disketu a reštartujte stlačením <Enter>.

Equipment configuration
error

Stlačte <F2> (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom
reštartujte stlačením Exit v utilite BIOS.

Hard disk 0 error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.

Hard disk 0 extended type
error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.

I/O parity error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.

Keyboard error or no
keyboard connected

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.

Keyboard interface error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.

Memory size mismatch

Stlačte <F2> (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom
reštartujte stlačením Exit v utilite BIOS.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.