インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

vii

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Varnost telefonske linije

Ko telefonske linije niso v uporabi in/ali pred servisom jih izključite.

Da bi se izognili nevarnosti električnega udara iz strele, telefonske linije ne
priključite v to opremo med bliskanjem ali nevihtami.

Opozorilo! Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte nezdružljivih
delov, ko dodajate ali zamenjujete komponente. Za nakup
kontaktirajte vašega prodajalca.

Delovno okolje

Opozorilo! Iz varnostnih razlogov izključite vse brezžične ali
radijske naprave, ko uporabljate prenosnik pod naslednjimi
pogoji: Med te naprave lahko spadajo, ampak niso omejene na:
brezžično omrežje (WLAN), Bluetooth in/ali 3G.

Sledite vsem posebnim uredbam na območjih in napravo zmeraj izključite, ko je
njena uporaba prepovedana ali ko lahko povzroči motnje ali nevarnost. Napravo
uporabljajte samo v njenih normalnih delovnih položajih. Naprava je v skladu s
smernicami o izpostavljenosti na radijsko frekvenco in antena je postavljena vsaj
1,5 centimetrov (5/8 inčev) vstran od vašega telesa (glejte spodnjo sliko). Ne sme
vsebovati kovin in napravo morate postaviti vstran od telesa nad določeno razdaljo.
Za uspešen prenos podatkovnih datotek ali sporočil, naprava potrebuje dobro
povezavo na omrežje. V nekaterih primerih se prenos podatkovnih datotek ali
sporočil izvede z zamikom, dokler primerna povezava ni na voljo. Prepričajte se, da
upoštevate zgoraj zapisana navodila o razdalji, dokler se prenos ne zaključi.
Deli naprave so magnetni. Naprava lahko privlači kovinske dele in osebe s slušnimi
pripomočki ne smejo držati napravo pri ušesu s slušnim pripomočkom. V bližino
naprave ne postavljajte kreditnih kartic ali drugih medijev z magnetnim
shranjevanjem, saj se lahko shranjene informacije izbrišejo.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.