インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

ix

Potencialno eksplozivna okolja

V območju s potencialno eksplozivno atmosfero, napravo izključite in upoštevajte
vse znake in navodila. Med potencialno eksplozivne atmosfere spadajo območja,
kjer je priporočljivo, da izključite motor vašega vozila. Iskre na takšnih območjih
lahko povzročijo eksplozijo ali požar in rezultat tega so telesne poškodbe ali celo
smrt. Napravo izključite v bližini napajalnih točko kot so črpalke za gorivo na
bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve o uporabi radijske opreme v skladiščih,
depojih in distribucijskih območjih za gorivo; kemijskih tovarnah; ali na območjih, kjer
poteka razstreljevanje. Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so večinoma,
ampak ne zmeraj, označena. Med območja spadajo podpalubja na ladjah, prostori
za kemične prenose in hrambo, vozila, ki uporabljajo utekočinjen petrolejski plin (kot
sta proban ali butan) in območja v katerih zrak vsebuje kemikalije ali delčke kot so
zrna, prah ali kovinski prahovi. Prenosnika ne vključite na območju, kjer je
prepovedana uporaba brezžičnega telefona ali ko lahko povzročite šume ali
nevarnost.

Klici v sili

Opozorilo: Preko te naprave ne morete izvajati klicev v sili. Za klic v sili morate
poklicati preko mobilnega telefona ali drugega telefonskega sistema.

Navodila za odstranitev

Elektronske naprave ne zavrzite v smeti. Za zmanjšanje onesnaževanja
in zaščito globalnega okolja vas prosimo, da napravo reciklirate. Za več
informacij o uredbah Waste from Electrical and Electronics Equipment
(WEEE) obiščite http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm
.

Nasveti za živo srebro

Za projektorje z žarnico ali elektronske izdelke, ki vsebujejo monitor ali
zaslon brez osvetlitve LCD/CRT:

Žarnice znotraj izdelka vsebujejo živo

srebro in jih je treba reciklirati ali zavreči v skladu z lokalnimi, državnimi
ali zveznimi zakoni. Za več informacij kontaktirajte Electronic Industries
Alliance na www.eiae.org. za informacije o odlaganju žarnice poglejte
www.lamprecycle.org.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.