インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

4

Sl

ovenski

Uporaba tipkovnice

Ta tipkovnica ima tipke polne velikosti in vgrajeno numerično tipkolnico*, ločene
kurzorje, tipko za zaklep, tipko Windows ter funkcijske in posebne tipke.

Tipke za zaklep in vgrajena numerična
tipkovnica*

Tipkovnica ima tri tipke za zaklep, ki jih lahko vključite ali izključite.

Vgrajena numerična tipkovnica deluje kot namizna numerična tipkovnica.
Številke so označene z malimi znaki, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu tipke.
Za poenostavitev legende tipkovnice, simboli kurzorjev niso natisnjeni na tipke.

* le na določenih modelih

Tipka za
zaklep

Opis

Caps Lock

Ko je tipka Caps Lock vključena so vsi znaki napisani z veliko začetnico.

Num Lock
<Fn> + <F11>*

Ko je tipka Num Lock vključena je vgrajena številčnica v numeričnem
načinu. Tipke funkcionirajo kot kalkulator (skupaj z aritmetičnimi operatorji
+, -, * in /). Ta način uporabite, ko morate vnašate dosti numeričnih
podatkov. Boljša rešitev bi bila priključitev zunanje tipkovnice.

Scroll Lock
<Fn> + <F12>

Ko je tipka Scroll Lock vključena se zaslon pomika gor in dol za eno
vrstico, ko pritisnete smerne tipke za pomikanje gor in dol. Tipka Scroll
Lock ne deluje v nekaterih programih.

Želen dostop

Num Lock vključena

Num Lock izključena

Številčne tipke na
vgrajeni tipkovnici

Pisanje številk na običajen način.

Kurzorske tipke na
vgrajeni tipkovnici.

Držite tipko <Shift> medtem ko
uporabljate kurzorske tipke.

Držite tipko <Fn> medtem
ko uporabljate kurzorske
tipke.

Tipke glavne
tipkovnice

Držite tipko <Fn> medtem ko
tipkate črke na vgrajeni tipkovnici.

Pisanje črk na običajen
način.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.