インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

viii

Radno okruženje

Upozorenje! Zbog sigurnosnih razloga, isključite sve bežične
uređaje ili uređaje koji odašilju radijski signal kada koristite
prijenosnik pod sljedećim uvjetima. Ovi uređaji mogu uključivati,
ali nisu ograničeni na: bežični lan (WLAN), Bluetooth i/ili 3G.

Svakako i uvijek slijedite sve posebne propise na snazi u bilo kojem području se
nalazili i uvijek isključite uređaj u slučajevima kada je njegova uporaba zabranjena ili
kada može uzrokovati međudjelovanje ili opasnost. Koristite uređaj samo u njegovim
normalnim radnim položajima. Ovaj uređaj zadovoljava smjernice izlaganju
radiofrekvencijama kada se normalno koristi, te kada se i uređaj i antena nalaze
najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) udaljeni od vašeg tijela (pogledajte crtež dolje).
Ono ne bi trebalo imati na sebi metala, a uređaj trebate smjestiti na gore navedenu
udaljenost od vašeg tijela. Za uspješan prijenos podatkovnih datoteka ili poruka,
uređaj zahtijeva mrežnu vezu dobre kvalitete. U nekim slučajevima, prijenos
podatkovnih datoteka ili poruka može biti odgođen dok takva veza ne postane
dostupna. Provjerite da li se pridržavate gore spomenutih uputa o udaljenosti do
završetka prijenosa. Dijelovi uređaja su magnetični. Uređaj može privući metalne
predmete, a osobe s pomagalima za sluh ne bi trebale držati ovaj uređaj blizu uha s
pomagalom za sluh. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije za magnetnu
pohranu blizu uređaja, budući da se mogu izbrisati podaci sadržani na njima.

Medicinski uređaji

Rad bilo koje opreme koja odašilje radijske signale, uključujući bežične telefone,
može utjecati na rad i funkcionalnost nedovoljno zaštićenih medicinskih uređaja.
Savjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinske opreme kako biste ustanovili
da li je on na odgovarajući način zaštićen od vanjske radiofrekvencijske energije ili
ukoliko imate bilo kakvih pitanja. Isključite vaš uređaj u prostorijama za zdravstvenu
skrb ukoliko propisi ili istaknute upute to nalažu. Bolnice ili objekti zdravstvene skrbi
mogu imati opremu koja je osjetljiva na vanjske prijenose radiofrekvencija.

Srčani elektrostimulatori (pacemaker). Proizvođači srčanih elektrostimulatora
preporučuju najmanju udaljenost od 15,3 centimetara (6 inča) između bežičnog
uređaja i srčanog elektrostimulatora kako bi izbjegli moguće međudjelovanje ta dva
uređaja. Ove preporuke su u skladu s neovisnim istraživanjima i preporukama
Wireless Technology Researcha. Osobe sa srčanim elektrostimulatorom trebaju se
pridržavati sljedećih uputa:

Uvijek držite uređaj dalje od 15,3 centimetara (6 inča) od srčanog
elektrostimulatora.

Ne nosite uređaj blizu vašeg srčanog elektrostimulatora kada je uređaj
uključen. Ako posumnjate na međudjelovanje ta dva uređaja, isključite bežični
uređaj i udaljite ga

.

Pomagala za sluh. Neki digitalni bežični uređaji mogu imati utjecaja na neka
pomagala za sluh. Ukoliko se pojavi međudjelovanje, obratite se vašem pružatelju
usluga.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.