インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

14

H

rvats

ki

Snimanje diskova sa sigurnosnom kopijom

Sa stranice Backup (Sigurnosna kopija) u Acer eRecovery Management moguće je
snimiti tvornički standardni imidž ili načiniti sigurnosnu kopiju pogonskih programa i
aplikacija.

1

Kliknite na Start > All Programs > Acer > Acer eRecovery Management.

2

Acer eRecovery Management se otvara na stranici Backup (Sigurnosna
kopija).

3

Odaberite vrstu sigurnosne kopije (standardna tvornička, pogonski programi ili
aplikacije) koju želite snimiti na disk.

4

Slijedite upute na zaslonu da biste završili postupak.

Napomena: Izradite tvornički standardni imidž kada želite snimiti disk
sa mogućnošću podizanja sustava koji sadrži cjelokupan operacijski
sustav vašeg računala kakav vam je isporučen iz tvornice. Ako pak
želite imati disk koji će vam omogućiti pretraživanje sadržaja i
instaliranje odabranih pogonskih programa i aplikacija, načinite
sigurnosnu kopiju pogonskih programa i aplikacija — taj disk nećete
moći koristiti za podizanje sustava.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.