インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

25

Hrvatsk

i

Baterijski komplet

Računalo koristi baterijski komplet koji vam pruža dugo korištenje između
punjenja.

Karakteristike baterijskog kompleta

Baterijski komplet ima sljedeće karakteristike:

Koristi aktualne standarde baterijske tehnologije.

Pruža upozorenje o ispražnjenosti baterije.

Baterija se ponovno puni kad god spojite svoje računalo na AC adapter.
Vaše računalo podržava punjenje-pri-korištenju, omogućavajući vam da
punite bateriju nastavljajući raditi na računalu. Međutim, ponovno punjenje
s isključenim računalom rezultira znatno kraćim vremenom punjenja.

Baterija će biti praktična kada putujete ili tijekom nestanka struje. Kao
pričuvu preporučujemo dodatni, potpuno napunjeni baterijski komplet.
Obratite se vašem prodavaču glede detalja o naručivanju pričuvnog
baterijskog kompleta.

Maksimiziranje vijeka trajanja baterije

Kao i svim drugim baterijama, radne karakteristike baterija vašeg računala
s vremenom će se pogoršati. To znači da će se učinak baterije smanjiti
vremenom i korištenjem. Da biste produljili vijek trajanja baterije vašeg
računala, preporučujemo vam da se pridržavate dolje navedenih
preporuka.

Kondicioniranje novog baterijskog kompleta

Prije no što uporabite baterijski komplet po prvi put, postoji postupak
"conditioning" koji trebate slijediti:

1

Umetnite novu bateriju bez uključivanja računala.

2

Priključite AC adapter i potpuno napunite bateriju.

3

Odvojite AC adapter.

4

Uključite računalo i radite koristeći baterijsko napajanje.

5

Potpuno iscrpite bateriju dok se ne pojavi upozorenje o ispražnjenosti
baterije.

6

Ponovno priključite AC adapter i opet potpuno napunite bateriju.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.