インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

53

Hrvatsk

i

9

U uvjetima nestanka struje može se dogoditi da ova sprava ne radi. Molimo
osigurajte da je zaseban telefon, koji nije ovisan o lokalnom napajanju, na
raspolaganju za uporabu u hitnim slučajevima.

Izjava o pikselima LCD-a

LCD jedinica je proizvedena visoko - preciznim proizvodnim tehnikama. Ipak, neki
pikseli se mogu s vremena na vrijeme pogrešno upaliti ili pojaviti kao crne ili crvene
točke. Ovo nema učinka na snimljenu sliku i ne predstavlja nepravilnost u radu.

Regulatorna obavijest o radio uređaju

Napomena: Dolje navedene regulatorne informacije su samo za
modele sa bežičnim LAN-om i/ili Bluetoothom.

Osnovno

Radi sprječavanja pojave radio interferencije kod licenciranih usluga, ovaj uređaj je
namijenjen radu u zatvorenom prostoru.

Ovaj proizvod je u skladu sa standardima radiofrekvencija i sigurnosti svake države
ili područja u kojima je odobren za bežično korištenje. Ovisno o konfiguracijama,
ovaj proizvod može sadržavati ili ne sadržavati bežične radio uređaje (kao što su
bežični LAN i/ili Bluetooth moduli). Dolje navedene informacije su za proizvode sa
takvim uređajima.

Deklaracija o usklađenosti za države EU

Ovime, Acer izjavljuje da je ova serija prijenosnih osobnih računala u skladu s bitnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Popis primjenjivih država

Države članice EU od srpanj 2009. su: Belgija, Danska, Njemačka, Grčka,
Španjolska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Portugal,
Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Mađarska,
Češka Republika, Slovačka Republika, Cipar, Malta Bugarska i Rumunjska.
Uporaba je dopuštena u zemljama Europske Unije, kao i u Norveškoj, Švicarskoj,
Islandu i Lihtenštajnu. Ovaj uređaj mora biti korišten u strogom skladu sa propisima i
ograničenjima u državi uporabe. Za više informacija, molimo, kontaktirajte lokalni
ured u državi uporabe. Najsvježiji popis država provjerite na stranici
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.