インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

viii

Mediu de funcţionare

Avertisment! Din motive de siguranţă, opriţi toate dispozitivele
de transmisie radio sau wireless atunci când folosiţi computerul
portabil în următoarele condiţii. Printre aceste dispozitive se pot
număra, fără limitare la: lan wireless (WLAN), Bluetooth şi/sau
3G.

Amintiţi-vă să respectaţi orice reglementări speciale în vigoare în orice zonă şi să
opriţi întotdeauna computerul când folosirea sa este interzisă sau când poate
provoca interferenţă sau pericol. Folosiţi dispozitivul numai în poziţiile de funcţionare
normale. Acest dispozitiv respectă indicaţiile de expunere la RF atunci când este
folosit în condiţii normale şi antena sa este poziţionată la cel puţin 1,5 centimetri de
corpul dvs (consultaţi figura de mai jos). Nu trebuie să conţină metal şi trebuie să
poziţionaţi dispozitivul la distanţa de corpul dvs. menţionată mai sus. Pentru a
transmite cu succes fişiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o bună
calitate a conexiunii la reţea. În unele cazuri, transmisia de fişiere de date sau
mesaje poate fi amânată până când o astfel de conexiune este disponibilă.
Asiguraţi-vă că instrucţiunile de mai sus privind distanţa de separare sunt respectate
până când transmisia este încheiată. Piesele dispozitivului sunt magnetice.
Materialele metalice pot fi atrase la dispozitiv şi persoanele cu proteze auditive nu
trebuie să ţină dispozitivul la urechea cu proteză auditivă. Nu aşezaţi cărţile de credit
sau alte medii de stocare magnetice în apropierea dispozitivului deoarece
informaţiile stocate pe ele pot fi şterse.

Dispozitive medicale

Funcţionarea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv telefoane fără fir, pot
interfera cu funcţionalitatea dispozitivelor medicale cu protecţie neadecvată.
Consultaţi un medic sau producătorul dispozitivului medical pentru a stabili dacă
sunt adecvat protejate la energia RF externă sau dacă aveţi orice întrebări. Opriţi
dispozitivul în centrele de servicii medicale atunci când orice reglementări afişate în
aceste zone vă cer să faceţi acest lucru. Spitalele sau centrele de îngrijire medicală
pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la transmisiile de RF externe.

Simulatoarele cardiace. Producătorii de simulatoare cardiace recomandă
menţinerea unei distanţe minime de 15,3 centimetri între dispozitivele wireless şi
simulatorul cardiac pentru a evita interferenţa potenţială cu simulatorul cardiac.
Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările
Wireless Technology Research. Persoanele cu simulatoare cardiace trebuie să facă
următoarele:

Să menţină întotdeauna dispozitivul la mai mult de 15,3 centimetri de simulator.

Să nu ţină dispozitivul în apropierea stimulatorului când dispozitivul este pornit.
Dacă suspectaţi interferenţă, opriţi dispozitivul şi mutaţi-l

.

Protezele auditive. Unele dispozitive digitale wireless pot interfera cu unele proteze
auditive. Dacă interferenţa se produce, consultaţi furnizorul de servicii.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.