インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

45

Român

ă

Întrebări frecvente

În continuare este prezentată o listă de situaţii posibile care pot apărea în timpul
utilizării computerului. Sunt furnizate soluţii uşoare pentru fiecare.

Am pornit alimentarea, dar computerul nu porneşte sau nu se
iniţializează.

Uitaţi-vă la indicatorul de alimentare:

Dacă acesta nu este aprins, computerul nu primeşte curent. Verificaţi
următoarele:

Dacă folosiţi bateria, este posibil ca nivelul acesteia să fie scăzut şi să nu
poată alimenta computerul. Conectaţi adaptorul de c.a. pentru a reîncărca
bateria.

Asiguraţi-vă că adaptorul de c.a. este bine conectat în computer şi la priza
electrică.

Dacă se aprinde, verificaţi următoarele:

Este un disc neiniţializabil (non-sistem) în unitatea de floppy USB
externă? Scoateţi-l sau înlocuiţi-l cu un disc de sistem şi apăsaţi
<Ctrl> + <Alt> + <Del> pentru a reporni sistemul.

Nu apare nimic pe ecran.

Sistemul de management al alimentării computerului goleşte automat ecranul pentru
a economisi energie. Apăsaţi orice tastă pentru a activa afişajul.

Dacă prin apăsarea unei taste nu se activează din nou afişajul, pot exista trei cauze:

Este posibil ca nivelul de luminozitate să fie prea scăzut. Apăsaţi <Fn> + < >
(creştere) pentru a regla nivelul de luminozitate.

Este posibil ca dispozitivul de afişare să fie setat pentru un monitor extern.
Apăsaţi tasta rapidă de comutare a afişajului <Fn> + <F5> pentru a comuta
afişajul înapoi pe computer.

Dacă indicatorul Repaus este aprins, computerul este în mod Repaus. Apăsaţi
şi eliberaţi butonul de pornire pentru a relua.

Nu se aude niciun sunet de la computer.

Verificaţi următoarele:

Este posibil ca volumul să fie setat la fără sunet. În Windows, verificaţi
pictograma pentru comanda de volum (difuzor) din bara de activităţi. Dacă este
barată, faceţi clic pe pictogramă şi deselectaţi opţiunea Toate fără sunet.

Este posibil ca nivelul volumului să fie prea scăzut. În Windows, verificaţi
pictograma pentru comanda de volum din bara de activităţi. Puteţi de
asemenea să folosiţi butoanele de control al volumului pentru a regla volumul.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.