インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

iii

Informatsioon ohutuse ja mugavuse
tagamiseks

Ohutusjuhised

Lugege neid juhiseid tähelepanelikult. Hoidke seda dokumenti alles tulevikus
lugemiseks. Järgige kõiki tootele märgitud hoiatusi ja juhiseid.

Toote väljalülitamine enne puhastamist

Tõmmake toode enne puhastamist seinakontaktist välja. Ärge kasutage vedelaid või
aerosoolpuhasteid. Puhastamiseks kasutage niisket riidelappi.

ETTEVAATUST pistikuga seadme lahtiühendamisel

Järgige toiteploki ühendamisel vooluvõrguga järgmisi juhiseid:

Ühendage toiteplokk külge enne voolujuhtme seinakontaktiga ühendamist.

Enne toiteploki arvuti küljest lahti ühendamist tõmmake voolujuhe välja.

Kui süsteemil on mitu vooluallikat, tõmmake süsteemi vooluvõrgust lahti
ühendamiseks kõik voolujuhtmed vooluallikatest välja.

ETTEVAATUSABINÕUD ligipääsu jaoks

Vaadake, et seinakontakt, kuhu voolujuhtme ühendate, oleks kergesti ligipääsetav
ning asuks seadme kasutajale nii lähedal kui võimalik. Kui tekib vajadus seade
vooluvõrgust lahti ühendada, tõmmake kõigepealt voolujuhe kontaktist välja.

ETTEVAATUSABINÕUD komplekti kuuluvate kaardiimitatsioonide
jaoks (ainult teatud mudelitel)

Teie arvutiga olid kaasas kaardipesadesse paigaldatud plastist imitatsioonid.
Kaardiimitatsioonid kaitsevad kasutamata pesa tolmu, metallist esemete ja muude
osakeste eest. Jätke imitatsioonid alles, et neid kasutada, kui pesadesse pole
paigaldatud ühtegi kaarti.

ETTEVAATUSABINÕUD kuulamisel

Oma kuulmise kaitseks järgige alljärgnevaid juhiseid.

Suurendage helitugevust järk-järgult, kuni kuulete heli puhtalt ja hästi.

Ärge suurendage helitugevust pärast seda, kui Teie kõrvad on sellega

kohastunud.

Ärge kuulake muusikat pikalt kõrgel helitugevusel.

Ärge suurendage helitugevust keskkonnamüra summutamiseks.

Kui Te ei kuule enda lähedal kõnelevaid inimesi, alandage helitugevust.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.