インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

49

Eesti

Regulatsioonid ja märkused ohutuse
kohta

FCC teade

Antud seadet on testitud ning leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadmele
kehtivatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotusele. Need piirangud
peavad tagama mõistliku kaitse häirete vastu kodutehnika juures. Seade tekitab,
kasutab ning võib võib kiirata raadiosagedusenergiat ning võib põhjustada häireid
raadiosides, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele vastavalt.

Samas puudub garantii, et mingi kindla seadmestiku puhul häireid ei esine. Kui
seade põhjustab häireid raadio- või televisioonivastuvõtus, mida saab kindlaks teha
seadet välja ja sisse lülitades, soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida
mõnel alljärgnevatest viisidest:

Keerake vastuvõtuantenni või paigutage see ümber.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.

Ühendage seade kontakti, mis asub teises vooluringis kui vastuvõtja.

Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio/teletehniku poole.

Märkus: varjestatud juhtmed

Kõik ühendused teiste arvutusseadmetega peavad kasutama varjestatud juhtmeid,
et olla kooskõlas FCC regulatsioonidega.

Märkus: välisseadmed

Selle seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirangutele vastavatena
sertifitseeritud välisseadmeid (sisend-väljundseadmeid, terminale, printereid jne).
Sertifitseerimate välisseadmetega töötamine võib põhjustada häireid raadio- ja
TV-vastuvõtus.

Hoiatus

Tootja poolt otseselt kinnitamata muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada
kasutajale Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni (FCC) poolt antud õiguse seda
arvutit kasutada.

Märkus: kasutajatele Kanadas

See B-klassi digitaalne aparaat vastab Kanada ICES-003-le.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.