インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

xiv

Padomi datora lietošanai un pamatrūpēm

Datora ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu datoru, vienkārši nospiediet un atlaidiet barošanas pogu zem LCD
ekrāna. Lūdzu, skatiet "Quick start up guide", lai uzzinātu barošanas pogas
atrašanās vietu.

Lai datoru izslēgtu, veiciet jebkuru no šīm darbībām:

Izmantojiet Windows izslēgšanas komandu
Noklikšķiniet uz Sākt, pēc tam klikšķiniet uz Izslēgt.

Izmantojiet barošanas pogu
Varat datoram arī aktivizēt miega režīmu, nospiežot iemidzināšanas ātro
taustiņu <Fn> + <F4>.

Piezīme: Ja datoru nevarat izslēgt parastajā veidā, lai izslēgtu datoru,
nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu ilgāk kā četras
sekundes. Ja datoru esat izslēdzis un vēlaties to atkal ieslēgt,
pagaidiet vismaz divas sekundes, pirms to ieslēdzat.

Rūpēšanās par datoru

Jūsu dators jums kalpos labāk, ja par to rūpēsieties.

Nenovietojiet datoru atklātā saules gaismā. Nenovietojiet to blakus karstuma
avotiem, piemēram, radiatoram.

Nenovietojiet datoru vietā, kur temperatūra ir zem 0 °C (32 °F) vai virs 50 °C
(122 °F).

Nepakļaujiet datoru magnētiskajiem laukiem.

Nenovietojiet datoru vietā, kur līst vai ir mitrs.

Nešļakstiet uz datora ūdeni vai citu šķidrumu.

Nepakļaujiet datoru spēcīgam satricinājumam vai vibrācijai.

Nenovietojiet datoru vietā, kur ir putekļi vai netīrumi.

Nekad uz datora virsmas nenovietojiet priekšmetus.

Kad aizverat datora displeju, nedariet to ar spēku.

Nekad nenovietojiet datoru uz nelīdzenas virsmas.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.