インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

26

Latviski

Atkārtojiet šīs darbības, kamēr akumulators ir uzlādēts un atkal izlādēts trīs
reizes.

Veiciet šo sagatavošanas procesu visiem jauniem akumulatoriem vai arī, ja
akumulators nav lietots ilgu laiku. Ja datoru paredzēts nelietot ilgāk par
divām nedēļām, ieteicams izņemt no tā akumulatoru.

Brīdinājums: Nepakļaujiet akumulatoru temperatūrai, kas ir
zemāka par 0 °C (32 °F) vai augstāka par 45 °C (113 °F).
Galējas temperatūras var nelabvēlīgi ietekmēt akumulatoru.

Veicot akumulatora sagatavošanas procesu, jūs nodrošināt, lai
akumulatoru būtu iespējams uzlādēt līdz maksimālajam līmenim.
Ja neveiksiet šo procedūru, jūs nenodrošināsiet maksimālo akumulatora
uzlādes līmeni, kā arī samazināsiet akumulatora lietderīgās kalpošanas
laiku.

Pie tam akumulatora kalpošanas laiku var negatīvi ietekmēt šādi lietošanas
veidi:

Datora lietošana ar pastāvīgu maiņstrāvas barošanu, kad ir ievietots
akumulators. Ja vēlaties pastāvīgi lietot maiņstrāvas barošanu,
ieteicams pēc akumulatora pilnīgas uzlādes to izņemt.

Akumulatora neizlādēšana un neuzlādēšana līdz galam, kā aprakstīts
iepriekš.

Bieža lietošana; jo vairāk lietosiet akumulatoru, jo ātrāk beigsies tā
kalpošanas laiks. Standarta datora akumulatora kalpošanas laiks
pielīdzināms aptuveni 300 uzlādes reizēm.

Akumulatora ievietošana un izņemšana

Svarīgi! Ja vēlaties turpināt datora lietošanu, pirms akumulatora
izņemšanas pievienojiet maiņstrāvas adapteru. Pretējā gadījumā
vispirms izslēdziet datoru.

Lai ievietotu akumulatoru:

1

Nolieciet akumulatoru vienā līmenī ar atvērto akumulatora nodalījumu;
gādājiet, lai vispirms tiktu ievietots akumulatora gals, kurā ir kontakti,
un lai akumulatora augšējā virsma būtu vērsta uz augšu.

2

Iebīdiet akumulatoru tā nodalījumā un viegli piespiediet to, lai tas
nostiprinātos savā vietā.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.