インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

48

Latviski

Reglamentējoši noteikumi un

drošības paziņojumi

FCC ziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta, un konstatēts, ka tā atbilst ierobežojumiem, kādi noteikti B
klases digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
nodrošina adekvātu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās.
Šī ierīce veido, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja tā netiek pareizi
uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, var izraisīt kaitīgus radiosakaru
traucējumus.

Taču nav garantijas, ka katrā atsevišķā ierīces uzstādīšanas gadījumā nebūs
traucējumu. Ja šī ierīce izraisa traucējumus radio vai televīzijas raidīšanai, kurus var
noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājs tiek aicināts novērst traucējumus, veicot
vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

Pagrieziet citā virzienā vai novietojiet citur uztvērēja antenu.

Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.

Pievienojiet ierīci kontaktligzdai elektriskajā ķēdē, kurai nav pievienots
uztvērējs.

Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai
televīzijas tehnisko speciālistu.

Paziņojums: Ekranizēti kabeļi

Visiem savienojumiem ar citām skaitļošanas ierīcēm jāizmanto ekranizēti kabeļi, lai
nodrošinātu atbilstību FCC noteikumiem.

Paziņojums: Papildierīces

Šim aprīkojumam var pievienot tikai sertificētas papildierīces (ievadizvades ierīces,
termināļi, printeri utt.), kas atbilst B klases ierobežojumiem. Nesertificētu papildierīču
pievienošana, visticamāk, izraisīs radio un TV uztveršanas traucējumus.

Uzmanību

Ja lietotājs veic iekārtai izmaiņas un modifikācijas, ko nav apstiprinājis ražotājs, var
tikt anulētas Federālās sakaru komisijas piešķirtās tiesības lietotājam lietot šo datoru.

Paziņojums: Lietotājiem Kanādā

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas standartam ICES-003.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.