インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

51

La

tviski

6

Šai ierīcei ir impulsu numura sastādīšanas režīms, bet Telecom standarts ir
DTMF toņu numura sastādīšana. Nav garantijas, ka Telecom līnijas vienmēr
atbalstīs impulsu numuru sastādīšanas režīmu.

7

Impulsu numura sastādīšanas režīma izmantošana, kad šī ierīce ir pieslēgta
līnijai kopā ar citu ierīci, var radīt zvana tinkšķēšanu vai troksni, tādējādi izraisot
nepareizu atbildes stāvokli. Ja rodas šādas problēmas, lietotājam NAV
jāsazinās ar Telecom avārijas dienestu.

8

Iespējams, ka šī ierīce nenodrošinās efektīvu zvana nodošanu citai ierīcei, kas
pieslēgta tai pašai līnijai.

9

Elektroapgādes traucējumu gadījumā pastāv iespēja, ka šī ierīce nedarbosies.
Lūdzu gādājiet, lai ārkārtas lietošanai būtu pieejams atsevišķs tālrunis, kam
barošanu nenodrošina vietējā energosistēma.

Paziņojums par šķidro kristālu displeja
pikseļiem

Šķidro kristālu displejs tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes ražošanas
tehnoloģijas. Neraugoties uz to, var gadīties pikseļu kļūmes vai pikseļi var tikt attēloti
kā melni vai sarkani punktiņi. Tas neietekmē ierakstīto attēlu un nav uzskatāms par
nepareizu darbību.

Normatīvā informācija par radioierīci

Piezīme: Turpmāk sniegtā normatīvā informācija paredzēta tikai
modeļiem ar bezvadu LAN un/vai Bluetooth.

Vispārīga informācija

Lai novērstu licencētā pakalpojuma radiosakaru traucējumus, šī ierīce paredzēta
lietošanai telpās.

Šis izstrādājums atbilst radiofrekvenču un drošības standartiem valstīs vai reģionos,
kuriem tas ir apstiprināts bezvadu lietošanai. Atkarībā no konfigurācijas šim
izstrādājumam var būt bezvadu raidītāji (piemēram, bezvadu LAN un/vai Bluetooth
moduļi) vai arī to var nebūt. Turpmāk sniegtā informācija attiecas uz izstrādājumiem,
kas aprīkoti ar šādām ierīcēm.

Atbilstības deklarācija ES valstīm

Ar šo kompānija Acer deklarē, ka šī piezīmjdatoru sērija atbilst Direktīvas 1999/5/EK
fundamentālajām prasībām un citiem spēkā esošiem noteikumiem.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.