インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

iii

Informacija apie saugumą ir komfortą

Saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Pasilikite šį dokumentą naudojimui ateityje.
Paisykite perspėjimų ir instrukcijų, pažymėtų ant produkto.

Produkto išjungimas prieš valymą

Prieš valymą išjunkite šį produktą iš maitinimo lizdo. Nenaudokite skystų ar
aerozolinių valiklių. Valymui naudokite drėgną audinį.

ĮSPĖJIMAS produktą įjungiant ir išjungiant

Laikykitės toliau pateikiamų nurodymų įjungiant ir išjungiant maitinimą į srovės
tiekimo įrenginį:

Įdėkite maitinimo elementą prieš įjungiant elektros laidą į AC rozetę.

Išjunkite elektros laidą prieš išimant elektros tiekimo elementą iš kompiuterio.

Jeigu sistema maitinama keliais maitinimo šaltiniais, atjunkite srovę iš sistemos
ištraukdami visus laidus ir maitinimo šaltinių.

ĮSPĖJIMAS dėl prieinamumo

Patikrinkite, ar maitinimo lizdas, į kurį jungiamas maitinimo laidas, yra lengvai
pasiekiama ir yra kiek galima įmanoma įrenginio. Jeigu jums reikia atjungti įrenginio
maitinimą, nepamirškite ištraukti įrenginio laido iš elektros lizdo.

ATSARGIAI su kortelių pakaitalais (tik tam tikriems modeliams)

Jūsų kompiuteris yra pristatomas su kortelių pakaitalais, įdėtais į kortelių vietas.
Kortelių pakaitalai saugo kortelių vietas nuo dulkių, metalinių daiktų arba kitų dalelių.
Neišmeskite jų – šių pakaitalų prireiks kai nenaudosite kortelių.

ATSARIAI dėl klausymo

Norėdami apsaugoti savo klausą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

Garsinkite palaipsniui, tol kol galite girdėti aiškiai ir patogiai.

Nedinkite garsumo lygio, kai ausys jau priprato.

Neklausykite muzikos labai garsiai ilgą laiką.

Nedidinkite garsumo tam, kad negirdėtumėte triukšmingos aplinkos.

Sumažinkite garsumą, jei negalite girdėti žmonių, kalbančių šalia.

Įspėjimai

Nenaudokite šio produkto netoli vandens.

Nedėkite šio produkto ant nestabilaus vežimėlio, stovo ar stalo. Jei produktas
nukristų, jis gali būti rimtai apgadintas.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.