インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

vii

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Telefoninės linijos sauga

Atjunkite visas telefonines linijas nuo įrenginio jei juo nesinaudojate ir/arba
prieš remontą.

Tam, kad išvengtumėte nuotolinės elektrošoko rizikos nuo žaibo, nejunkite
telefono linijos į šią įrangą jei žaibuoja ar audros metu.

Įspėjimas! Saugos sumetimais nenaudokite nesuderinamų dalių
papildant naujomis detalėmis ar jas keičiant. Pasikonsultuokite
su tiekėju dėl įsigijimo galimybių.

Eksploatacinė aplinka

Įspėjimas! Saugumo sumetimais, išjunkite visus belaidžius ar
radijo bangas perduodančius prietaisus naudodamiesi
nešiojamuoju kompiuteriu šiomis aplinkybėmis. Šis prietaisas
gali turėti, tačiau neapsiribojant: bevielį lan (WLAN), „Bluetooth“
ir/arba 3G.

Nepamirškite laikytis bet kokių papildomų ar specialių reikalavimų, taikomų Jūsų
regionui, visada išjunkite prietaisą, kai jo naudojimas draudžiamas arba jei tai gali
sukelt sąveikos pavojų. Naudokite šį prietaisą tik įprastomis eksploatavimo
sąlygomis. Šis prietaisas atitinka RF spinduliuotės reikalavimus jei jis naudojamas
įprastai, o jo antena yra bent 1,5 centimetrų (5/8 colių) atstumu nuo kūno (žr.
paveikslėlį žemiau). Jame neturi būti metalo, o Jūs privalote laikyti prietaisą nurodytu
atstumu nuo savo kūno. Norint sėkmingai perduoti duomenų failus arba pranešimus,
prietaiso ryšys su tinklu turi būti geros kokybės. Tam tikrais atvejais duomenų failų
arba pranešimų perdavimas gali būti užlaikytas tol, kol atsistatys ryšys. Užtikrinkite,
kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų atskyrimo instrukcijų, kol perdavimas bus
baigtas. Prietaiso detalės yra magnetiškos. Metaliniai daiktai gali būti pritraukti prie
prietaiso, o klausos aparatus naudojantys asmenys neturi laikyti prietaiso netoli
ausies su klausos aparatu. Nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų
šalia prietaiso, nes jose esanti informacija gali išsitrinti.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.