インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

ix

Potencialiai sprogi aplinka

Būtinai išjunkite šį prietaisą jei įėjote į potencialiai sprogią atmosferą ir laikykitės visų
ženklų ir instrukcijų. Potencialiai sprogi aplinka dažniausiai būna ta aplinka, kur
reikalaujama išjungti transporto priemonės degimą. Kibirkštys tokiose vietose gali
sukelti sprogimą arba gaisrą, sunkius ar net mirtinus kūno sužalojimus. Išjunkite
prietaisą kuro pildymo vietose, netoliese dujų pumpavimo įrangos, benzino
kolonėlėse. Laikykitės ribojimų dėl radijo įrangos naudojimo kuro sandėliuose, netoli
talpų ar distiliavimo vietų, chemijos pramonės gamyklose ar bet kuriose kitose
vietose, kur yra sprogimo pavojus. Zonos, kur yra sprogimo pavojus, dažniausiai,
tačiau ne visada būna pažymėtos ar nurodytos. Tokios vietos gali būti apatiniai laivų
deniai, chemikalų perkrovimo įranga, transporto priemonės, kuriose naudojamos
suskystintos dujos (propanas ar butanas), vietos, kur ore yra chemijos elementų ar
dalelių, tokių, kaip grūdai, dulkės ar metalo milteliai. Neįjunkite ir nelaikykite įjungto
belaidžio prietaiso ar mobiliojo telefono, kur tai draudžiama ar gali sukelti pavojų.

Pirmosios pagalbos skambučiai

Įspėjimas: Šis prietaisas nėra skirtas skambinti į pirmosios pagalbos tarnybas.
Norint prisiskambinti pirmosios pagalbos arba avarinėms tarnyboms, naudokitės kitu
mobiliuoju telefonu ar kita skambinimo sistema.

Utilizavimo instrukcijos

Neišmeskite šio elektroninio prietaiso su buitinėmis atliekomis.
Tam, kad kiekvienas prisidėtų prie aplinkos taršos mažinimo, atiduokite
šį prietaisą perdirbti. Išsamesnės informacijos rasite Elektros ir
elektroninės įrangos utilizavimo reikalavimuose („Waste from Electrical
and Electronics Equipment“, WEEE), žr. http://www.acer-group.com/
public/Sustainability/sustainability01.htm
.

Informacija apie gyvsidabrį

Lempiniai projektoriai ar kiti elektroniniai produktai, kuriuose naudojami
ne LED ir ne LCD/CRT vaizduokliai ar ekranai: Šio produkto viduje
esančiose lempose yra gyvsidabrio, todėl jos turi būti utilizuojamos ir
perdirbamos pagal vietos, valstijos ar federalinius įstatymus. Dėl išsamesnės
informacijos, susisiekite su „Electronic Industries Alliance“ adresu www.eiae.org.
Informacijos apie lempų utilizavimą rasite adresu www.lamprecycle.org.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.