インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

50

Lietuviška

i

Gedimų diagnostika

Šiame skyrelyje pateikiame informacijos apie tai, kaip spręsti dažniausiai
pasitaikančias problemas. Perskaitykite ir problemą pabandykite išspręsti patys ir tik
po to kvieskite techniką. Rimtesnių problemų sprendimui reikia atidaryti kompiuterio
korpusą. Kompiuterio korpuso patys neatidarinėkite – šį darbą turi atlikti pardavėjo
arba remonto centro specialistai, kurie padės iškilus rimtesnėms problemoms.

Gedimų diagnostikos patarimai

Šis asmeninis nešiojamasis kompiuteris yra ypatingos konstrukcijos, nes ekrane
rodomi klaidų pranešimai, kurie padeda išspręsti problemas.

Jei sistema rodytų klaidos pranešimą arba jei atsirastų klaidos simptomas, žr.
„Klaidų pranešimai“ žemiau. Jei problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su
pardavėjo specialistais. Žr. „Aptarnavimo užklausa“ puslapyje 49.

Klaidų pranešimai

Jei rodomas klaidos pranešimas, įsidėmėkite jo turinį ir imkitės atitinkamų veiksmų.
Lentelėje pateikiame klaidos pranešimus abėcėline tvarka kartu su
rekomenduojamais problemos sprendimo veiksmais.

Jei, atlikus šias pirmines gedimų diagnostikos ir šalinimo priemones, problemos
pašalinti nepavyko, Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru dėl
išsamesnės pagalbos. Tam tikras problemas įmanoma išspręsti per BIOS
naudmeną.

Klaidų pranešimai

Problemos sprendimo veiksmas

CMOS battery bad

Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru.

CMOS checksum error

Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru.

Disk boot failure

Įdėkite sisteminį (pirminio paleidimo) diską į minkštojo diskelio
įrenginį (A:), tada spauskite <Enter> ir perkraukite sistemą.

Equipment configuration
error

Spaukite <F2> (POST metu), kad įeitumėte į BIOS, tada
spauskite Exit (išeiti) įėję į BIOS naudmeną kompiuteriui
perkrauti.

Hard disk 0 error

Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru.

Hard disk 0 extended type
error

Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru.

I/O parity error

Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru.

Keyboard error or no
keyboard connected

Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru.

Keyboard interface error

Susisiekite su pardavėju arba įgalioto atstovo centru.

Memory size mismatch

Spaukite <F2> (POST metu), kad įeitumėte į BIOS, tada
spauskite Exit (išeiti) įėję į BIOS naudmeną kompiuteriui
perkrauti.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.