インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

51

Lietuviškai

Reikalavimai ir su sauga susiję

įspėjimai

FCC patvirtinimas

Šis prietaisas buvo išbandytas ir patvirtintas, kaip atitinkantis B klasės skaitmeninio
prietaiso reikalavimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie reikalavimai nustatyti tam, kad
būtų užtikrinta įmanoma apsauga dėl kenksmingų sąveikų gyvenamosiose
instaliacijose. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją,
o jei jis neįdiegtas ir nenaudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingas
sąveikas radijo komunikacijai.

Tačiau nėra garantijos, kad kokioje nors konkrečioje instaliacijoje tokios sąveikos
neatsiras. Norint nustatyti ar šis prietaisas nekelia kenksmingų sąveikų radijo ir
televizijos imtuvams, ta galima nustatyti išjungus ir įjungus prietaisą, o naudotojui
rekomenduojama pabandyti pašalinti sąveikas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

Nukreipkite ar perneškite kitur imtuvo anteną.

Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.

Prietaisą įjunkite į maitinimo lizdą skirtingoje grandinėje, nei įjungtas imtuvas.

Kreipkitės pagalbos į atstovybę arba į patyrusi radijo/televizijos specialistą.

Pastaba: Izoliuoti kabeliai

Visos jungtys į skaičiavimo prietaisus turi būti iš izoliuotų kabelių, kad būtų
palaikoma atitiktis FCC reikalavimams.

Pastaba: Periferiniai prietaisai

Tik periferiniai įrenginiai (įvesties/išvesties prietaisai, terminalai, spausdintuvai, kt.)
patvirtinti kaip atitinkantys B klasės ribas, gali būti jungiami prie šito įrenginio.
Nesertifikuotų įrenginių naudojimas gali sukelti radijo ir televizijos priėmimo
sąveikas.

Atsargiai

Dėl pakeitimų ir modifikacijų, kurioms nėra išskirtinio gamintojo sutikimo, gamintojas
turi teisę atsiriboti nuo atsakomybės, kurią nustatė Federalinė komunikacijų
komisija, susijusios su naudotojo naudojimosi kompiuteriu.

Pastaba: Kanados naudotojai

Šis B klasės aparatas atitinka Kanados ICES-003 standartą.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.