インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

49

Türkçe

Düzenlemeler ve güvenlik uyarıları

FCC uyarısı

Bu aygıt test edilmiş ve FCC kuralarının 15. Kısmına uygun olarak B Sınıfı dijital
aygıtlar için sınırlara uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında
zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu aygıt
radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır ve talimatlara uygun
şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı sürece radyo iletişimi için zararlı etkileşime
sebep olabilir.

Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti
bulunmamaktadır. Eğer aygıt açılıp kapatılarak anlaşılabilecek olan radyo veya
televizyon yayınlarının alımında zarralı etkileşime sebep olursa, kullanıcının
aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını yaparak etkileşimi düzeltmesi önerilir:

Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

Aygıt ile alıcı arasındaki uzaklığı artırın.

Aygıtı alıcının bağlandığı devreden farklı bir devreye bağlı olan prize takın.

Yardım almak için bayinize veya deneyimli radyo/televizyon teknisyenine
danışın.

Bildiri: Kaplı kablolar

Diğer bilgisayar aygıtlarına giden tüm bağlantılar FCC düzenlemeleri ile uygunluğun
sağlanması amacıyla korumalı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Bildiri: Çevrebirim aygıtları

Sadece B Sınıfı limitleri ile uygun olması için onaylanan çevre birimleri (giriş/çıkış
aygıtları, terminaller, yazıcılar vb.) bu cihaza iliştirilebilir. Onaylı olmayan çevre birim
aygıtları ile kullanılması radyo ve TV alıcısı ile etkileşim kurulması ile sonuçlanabilir.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya revizyonlar kullanıcının
Federal İletişim Heyeti tarafından verilen bu bilgisayarı kullanma yetkisini boşa
çıkarabilir.

Bildiri: Kanada kullanıcıları

Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.