インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

54

N

eder

lan

ds

Modemverklaringen (alleen voor bepaalde

modellen)

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC- "TBR 21"] voor
aansluiting op het Public Switched Telephone Network (PSTN) via één enkele
terminal. Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende
landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor
succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt
u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier. Voor meer
informatie over de van toepassing zijnde landen, zie "Voorschriften- en
veiligheidsmededeling" op pagina 53
.

Verklaring LCD-pixel

Het LCD-product is gemaakt met fabricagetechnieken van hoge precisie. Toch
kunnen sommige pixels soms verkeerd "vallen" of verschijnen als zwarte of rode
punten. Dit heeft geen effect op de opgenomen afbeelding en is geen defect.

Radio-apparaat Reguleringsbericht

Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen
voor modellen met wireless LAN en/of Bluetooth.

Algemeen

Om storing op radiosignalen op dienst, waaraan de licentie is verleend, te
voorkomen, moet dit toestel binnenshuis worden gebruikt.
Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van
landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor wireless gebruik. Afhankelijk
van de configuratie, kan dit product wireless radioapparaten bevatten (zoals
wireless LAN en/of Bluetooth modules). Onderstaande informatie is voor
producten met zulke apparaten.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat deze notebook PC in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Lijst van landen waarop dit van toepassing is

EU-lidstaten in juli 2009 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland,
Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal,
Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen,
Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Bulgarije en Roemenië.
Gebruik is toegestaan in landen van de Europese Unie, en ook in Noorwegen,
Zwitserland, Ijsland en Liechtenstein. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.