インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

viii

Driftsmiljø

Advarsel! Av sikkerhetsårsaker må du slå av alle trådløs-/
radiosendeenheter når du bruker den bærbare maskinen under
følgende forhold. Disse enhetene kan omfatte, men er ikke
begrenset til: Trådløst nettverk (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk å følge eventuelle spesielle bestemmelser som gjelder på et sted, og slå
alltid av enheten når det er forbudt å bruke den, eller når den kan føre til
interferens eller fare. Bruk enheten bare i dens normale driftsposisjoner. Denne
enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes normalt,
og når enheten og antennen er plassert minst 1,5 centimeter fra kroppen (se
figuren nedenfor). Den bør ikke inneholde metall, og du bør plassere enheten i
en avstand fra kroppen som er angitt ovenfor. For korrekt overføring av
datafiler eller meldinger trenger denne enheten en nettforbindelse av god
kvalitet. I noen tilfeller kan overføring av datafiler eller meldinger bli forsinket
inntil en slik forbindelse er tilgjengelig. Sørg for at instruksjonene om
separasjonsavstand ovenfor blir fulgt inntil overføringen er fullført. Deler av
enheten er magnetisk. Metalliske materialer kan bli tiltrukket av enheten, og
personer med høreapparater bør ikke holde enheten mot øret som har slikt
utstyr. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier nær
enheten, fordi den lagrede informasjonen på dem kan bli slettet.

Medisinske enheter

Drift av radiooverføringsutstyr, medregnet trådløse telefoner, kan forstyrre
funksjonaliteten til medisinske enheter med utilstrekkelig beskyttelse. Kontakt
en lege eller produsenten av den medisinske enheten for å fastslå om den er
tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av
enheten på sykehus, legekontorer og lignende når det er utplassert plakater
med instruksjoner om at du skal gjøre det. Sykehus eller helseveseninstitusjoner
kan bruke utstyr som kan være følsomt for eksterne RF-sendinger.
Pacemakere. Pacemakerprodusenter anbefaler en minimumsavstand på
15,3 centimeter mellom trådløse enheter og en pacemaker for å unngå
potensiell forstyrrelse av pacemakeren. Disse anbefalingene stemmer overens
med den uavhengige forskningen til Wireless Technology Research og
anbefalingene fra denne organisasjonen. Personer med pacemakere bør gjøre
følgende:

Hold alltid enheten mer enn 15,3 centimeter fra pacemakeren.

Ikke bær enheten nær pacemakeren når enheten er slått på. Hvis du har
mistanke om interferens, slår du av enheten og flytter den.

Høreapparater. Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelt
høreapparater. Hvis det oppstår interferens, må du kontakte
tjenesteoperatøren.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.