インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

xiii

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile
databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:
Til å begynne med vil plakaten Quick start up guide... hjelpe deg med å komme
i gang med oppsettet av datamaskinen.
Den generiske håndboken for Aspire-serien inneholder nyttig informasjon om
alle modeller i Aspire-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som
Acer eRecovery Management, bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at
både den generiske håndboken og AcerSystem User Guide som er nevnt
nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare
finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike
forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse
modeller".
Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv,
kan du slå opp i AcerSystem User Guide. Denne håndboken inneholder detaljert
informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning,
utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du
garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for
notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document
Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å
åpne den:

1 Klikk på

Start > Alle Programmer > AcerSystem.

2 Klikk på AcerSystem User Guide.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert.
Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din,
vil klikking på AcerSystem User Guide føre til at
installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg
instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil
vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen Hjelp og
Støtte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.