インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

5

Norsk

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til
datamaskinens kontroller, for eksempel skjermens lysstyrke og volumutgang.
Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder <Fn>-tasten før du
trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

Hurtigtast

Ikon

Funksjon

Beskrivelse

<Fn> + <F3>

Kommunikas-
jonstast

Aktiverer/deaktiverer datamaskinens
kommunikasjonsenheter.
(Kommunikasjonsenheter kan
variere i konfigurasjon.)

<Fn> + <F4>

Dvale

Setter datamaskinen i dvalemodus.

<Fn> + <F5>

Skjermbytte

Bytter mellom visning på vanlig
skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet)
eller begge deler.

<Fn> + <F6>

Visning av

Slå av skjermens bakgrunnsbelysning
for å spare strøm. Trykk på en
hvilken som helst tast for å gå
tilbake.

<Fn> + <F7>

Berøringsplate
av/på

Slår den interne berøringsplaten
av og på.

<Fn> + <F8>

Høyttaler av/på Slår høyttalerne av og på.

<Fn> + <F11>

NumLk

Slår det innebygde talltastaturet av
eller på (bare for visse modeller).

<Fn> + < >

Lysstyrke opp

Øker skjermens lysstyrke.

<Fn> + < >

Lysstyrke ned

Reduserer skjermens lysstyrke.

<Fn> + < >

Volum opp

Øker lydvolumet.

<Fn> + < >

Volum ned

Reduserer lydvolumet.

<Fn> + <Home>

Spill av/pause

Spill av eller pause en valgt mediefil.

<Fn> + <Pg Up>

Stopp

Stopp avspilling av den valgte
mediefilen.

<Fn> + <Pg Dn>

Forrige

Returner til forrige mediefil.

<Fn> + <End>

Neste

Hopp til neste mediefil.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.