インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

11

Norsk

Acer Backup Manager

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på visse modeller.

Acer Backup Manager er en enkel tretrinnsprosess som gir deg mulighet til å
lage sikkerhetskopier av hele systemet eller utvalgte filer og mapper i henhold
til en tidsplan, eller ved behov.
Når du skal starte Acer Backup Manager, trykker du på Acer Backup Manager-
tasten over tastaturet. Alternativt kan du gå til Start > Alle programmer > Acer
Backup Manager > Acer Backup Manager. Dette åpner velkomstskjermbildet.
Fra dette skjermbildet blir du veiledet gjennom tre trinn for å sette på planlagte
sikkerhetskopieringer. Klikk på Fortsett for å fortsette til følgende skjermbilde.
Klikk på knappen + og følg instruksjonene på skjermen:
1

Velg innholdet du vil sikkerhetskopiere. Jo mindre innhold du velger, desto
raskere går prosessen, men det vil øke risikoen for å miste data.

2

Velg hvor du vil at sikkerhetskopiene skal lagres. Du må velge en ekstern
stasjon eller D:- stasjonen. Acer Backup Manager kan ikke lagre en
sikkerhetskopi på kildestasjonen.

3

Velg hvor ofte Acer Backup Manager skal lage sikkerhetskopier.

Så snart du er ferdig med disse tre trinnene, vil sikkerhetskopiene opprettes i
henhold til tidsplanen. Du kan også opprette sikkerhetskopier manuelt ved å
trykke på Acer Backup Manager-tasten.
Hvis du vil endre innstillingene, kan du når som helst kjøre Acer Backup
Manager fra Start-menyen og gå gjennom trinnene ovenfor.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.