インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

20

Norsk

Når du viser DVD-er, blir følgende spesialkontroller lagt til på popup-panelet:

DVD-meny

Teksting

Språk

Stillbilde

Vinkel

Hvis du flytter musen/markøren mens du ser på en film, vises en menylinje
nederst på skjermen. Denne inneholder knapper for å kontrollere
filmavspilling, velge teksting, justere volum, velge språk for lydsporet og angi
avanserte innstillinger.

Merk: Tilgjengelige funksjoner avhenger av hva den avspilte
optiske disken støtter.

Klikking på stoppknappen vil stoppe filmavspillingen og returnere deg til
kinovisningens hovedskjermbilde. Nederst på skjermen er det knapper som lar
deg fortsette filmen fra punktet der den ble stoppet, starte filmen på nytt fra
begynnelsen eller løse ut platen.

Videoer:

Klikk på Videoer for å se et videoklipp som er lagret på harddisken.

Merk: Videofunksjonen er utformet for å spille av mange slags
videoformater. Se videohjelpavsnittet hvis du vil ha en full liste
over kompatible formater. Hvis du vil se en DVD eller VCD, bruker
du Kino.

Spille av en videofil:
Klikk på Videoer for å åpne et fillesingsprogram for å navigere til videoklippet
du vil vise.
Hvis du vil spille av en videofil, dobbeltklikker du på den. Videoen vil spilles av
på full skjerm. Popup-kontrollpanelet vil vises nederst på skjermen når du
flytter musen. Hvis du vil gå tilbake til videosiden, klikker du på Stopp.
Du kan ta et stillbilde av en scene ved å klikke på knappen Stillbilde på popup-
kontrollpanelet.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.