インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

26

Norsk

Bruk denne ”tilvenningsprosessen” på alle nye batterier, eller dersom
batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode. Dersom
datamaskinen skal lagres for mer enn to uker, så anbefales det å fjerne
batteriet.

Advarsel: Utsett ikke batteriet for temperaturer under 0°C (32°F)
eller over 45°C (113°F). Ekstreme temperaturer kan forårsake
skade på batteriet.

Ved å følge den beskrevne prosessen, så vil batteriet akseptere
maksimal opplading. Dersom denne prosessen ikke følges, så vil
batteriet ikke kunne lades maksimalt, og batteriets levetid vil også
bli forkortet.
Batteriets livslengde blir også negativt påvirket av følgende
bruksmåter:

Konstant bruk av den bærbare datamaskin med batterieliminator,
mens batteriet er i maskinen. Hvis du ønsker å bruke nettstrøm
konstant, så anbefales det å ta ut batteriet, etter at det er
fullstendig ladet opp.

Ikke å lade opp eller utlade batteriet som beskrevet overfor.

Hyppig bruk, jo mer batteriet brukes, jo raskere vil det slites ut.
Et standard batteri for bærbare datamaskiner har en livslengde
som tilsvar om lag 300 oppladninger.

Installering og fjerning av batteriet

Viktig! Før batteriet fjernes fra maskinen, kobler du til
batterieliminatoren om du fortsatt ønsker å bruke datamaskinen.
Hvis ikke, slår du av datamaskinen først.

Installering av batteri:
1

Legg batteriet på linje med den åpne batteriskuffen. Sjekk at
enden med kontakter går inn først, og at batteriets overflate
vender opp.

2

La batteriet gli inn i batteriskuffen, og trykk forsiktig inntil
batteriet låses på plass.

Slik tar du ut batteriet:

1

Trykk på batterilåsen for å løse ut batteriet.

2

Dra batteriet ut av batteriskuffen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.